Kadastriniai matavimaiKadastras, tai yra sisteminiai duomenys. Žodis kadastras yra kilęs iš labai senų laikų, tačiau šiais laikais  kadastro darbai suteikia duomenis apie  nekilnojamojo turto objektus pagal numatytus įstatymus. Kadastro darbai tai yra  įvairių  darbų kompleksas, kuris yra sudarytas  iš  dokumentų surinkimo ir sisteminimo. Dokumentai yra  susiję su nekilnojamojo turto objektais.  Šie darbai yra reikalingi tam ,kad būtų atliekama  apskaita.  Kai yra  gaunami duomenis gali  būti atliekamos pačios įvairiausios sutartys.  Kadastriniai ir geodeziniai darbai yra  pats būtiniausias etapas, kurie  nekilnojamo turto objektui suteiks  teisėtą statusą.  Geodezija  tai  yra mokslo  sritis, kuri padeda  išanalizuoti ir įdiegti tam tikrus metodus, kurie padeda, kad būtų atliekami kadastriniai matavimai. Yra  atliekami  tam tikri topografiniai filmavimai tam tikrais  mastais.  Svarbiausia  geodezijos užduotis yra  matavimas ir  aukščio nustatymas, tam tikrų  reljefo koordinačių nustatymas sistemoje.  Kadastriniai matavimai tai be jokių abejonių yra neatskiriama ne tik architektūros, tačiau ir projektavimo dalis. Taip pat šie  darbai yra reikalingi ir kitose veiklos  srityse. Tačiau  būtent statybose kadastriniai ir geodeziniai darbai yra svarbiausi, kai yra  atliekami projektavimo darbai. Juk  be tokių darbų  bus tiesiog neįmanoma  pastatyti namo, o ką jau kalbėti apie  komunikacinius  ir projektavimo darbus.

Tačiau kokia yra  kadastrinių darbų tvarka?  Kai yra atliekami tokie darbai  visų pirma juos teikia atskira įmonė, kurie  specializuojasi  šioje  veiklos  srityje ir teikia tokio pobūdžio paslaugas , kad  būtų teikiami kadastriniai matavimai.  Kadastriniai  darbai yra atliekami sklypuose, kuriuos  nurodo užsakovai savo užduotyse, taip pat  bus reikalaujama sutvarkyti visus dokumentus, pateikti reikiamus  duomenis ir  galimus leidimus.  Kai yra atliekami kadastriniai darbai viskas yra  atliekama  pagal visas  statybos  taisyklės ir normas, kurios numatytos įstatymuose, todėl dokumentacija ir žemėlapiai, kurie  bus  sudaryti bus laikomi  teisėtais ir galiojančiais. Kadastrinis  teritorijos planas tai yra  teminis  kadastro planas, kuris dažniausiai yra nurodomas tam tikruose  dokumentuose.  Planas turi būti sudaromas kartografiniu pagrindu ir kuriame  grafinėje ir tekstinėje  formoje yra nurodyti reikalingi duomenys. Yra  valstybės  registrą  bus  suvedami  visi reikalingi duomenys apie nekilnojamąjį turtą, taip pat  bus  pateiktas  ir kadastrinis teritorijos  planas.  Visi kadastriniai matavimai bus atliekami per trumpą laiką ir atitiks  numatytus reikalavimus.  Tačiau darbai negali  būti atliekama ilgiau nei 15 darbo dienų nuo tada, kai įmonė gaus  užklausas apie pageidaujamus darbus, kurie  turi  būti atliekami.

Vienas iš svarbiausių dokumentų, kai yra  atliekami kadastriniai  darbai, tai žinoma planas, kuris  yra sudaromas žemės   sklype, yra  atliekama apskaita pagal tai  kokios žemės  sklypo unikalios  savybės pasikeitė.  Planą pasirašo ir paruošią kadastro darbuotojai, tai yra fiziniai asmenys, kurie  turi galiojančią  kvalifikaciją ir yra kadastro inžinieriai.  Kadastriniai matavimai yra  reikalingi, kai yra statomi namai, taip pat, kai ura norima baigti statyti dar nepabaigtus objektus ir patalpas. Atliekant tokius  darbus yra formuojami dokumentai, duomenys, kurie yra būtini, kad būtų tinkamai atliekama kadastro darbų apskaita.  Kadastriniai darbai pagal  numatytus įstatymus yra atliekami inžinierių pagalba. Kadastro apskaita nekilnojamo turto objektuose yra atliekama tam tikrų  organų pagalba, kurie turi tokias teises. Tokiu būdu yra  apskaičiuojami duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, kurie padeda nustatyti kokios yra  objekto unikalios savybės.  Kadastriniai matavimai tai yra tokie  darbai, kurie padeda nustatyti  koks yra  jūsų nekilnojamo turto objektas, padeda  sužinoti teritorijos  ribas ir koordinates, techninius sklypo parametrus.